Novità

Gen 27º Services restored

Network services have been restored and the situation is being monitored.

Nätverkstjänster har återställts och situationen övervakas.

 

Gen 27º Service outage

We are currently experiencing unplanned network outage to our servers; we hope to have this resolved as soon as possible.

Vi upplever för närvarande oplanerat nätverksavbrott till våra servrar; Vi hoppas få detta att löstas så snart som möjligt.